ML Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. zwiększa swój udział w Spółce

Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A., jednego z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, nabył akcje Spółki o wartości 169 250,75 zł. Walory zostały nabyte w transakcjach sesyjnych zwykłych od dnia 22 do 29 czerwca br.

Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A., jednego z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, nabył akcje Spółki o wartości 169 250,75 zł. Walory zostały nabyte w transakcjach sesyjnych zwykłych od dnia 22 do 29 czerwca br.

Data Liczba akcji Cena 1 akcji Kwota akcji
22 czerwca 65 16,99 zł 1 104,35 zł
22 czerwca 69 16,60 zł 1 145,40 zł
27 czerwca 4000 17,00 zł 68 000,00 zł
29 czerwca 3200 16,95 zł 54 240,00 zł
29 czerwca 2633 17,00 zł 44 761,00 zł
SUMA 9967 (śr.) 16,98 zł 169 250,75 zł

Pan Janusz Schwark zwiększył tym samym swój udział w akcjonariacie Spółki do 5,2 proc. oraz 11,67 proc. za pośrednictwem BSC Invest Sp. j.

Podobne artykuły