ML Sp. z o.o.
Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

BSC Drukarnia Opakowań S.A.: wysoka dynamika przychodów

Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na 2011 rok

Spółka podtrzymuje prognozy finansowe na 2011 rok

BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2011 roku.  Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 56 639 tys. zł, co w porównaniu r/r (46 159 tys. zł) oznacza wzrost o 23 proc. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2011 rok.

WYNIKI FINANSOWE

Zysk operacyjny poznańskiej spółki w I półroczu 2011 roku wyniósł 8 283 tys. zł, zysk EBITDA został wypracowany na poziomie 11 220 tys. zł, z kolei zysk netto osiągnął wartość 6 887 tys. zł.

- Nieznaczny spadek wyników to efekt systematycznego wzrostu cen kartonu oraz występujących zdarzeń jednorazowych. W raportowanym okresie wystąpiły ujemne różnice kursowe bilansowe. Ponadto ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z likwidacją budynków pod rozbudowę Spółki  – powiedział Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Spółka podtrzymuje opublikowane w listopadzie 2010 roku prognozy finansowe na 2011 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 10 proc. do kwoty 110 mln zł, EBITDA osiągnie poziom 25,3 mln zł, natomiast  zysk netto wyniesie 15,1 mln zł. Przedstawiona prognoza uwzględnia planowany rozwój rynku opakowań papierowych i kartonowych na poziomie 20 proc. rocznie do 2013 roku.

- Spółka sukcesywnie się rozwija, w sposób znaczący i systematyczny zwiększając wartość swoich przychodów. W związku z czym, zakładając utrzymanie rosnącej koniunktury oraz stabilizacje na rynku walutowym jestem przekonany, iż podobnie jak w 2010 roku, uda nam się zrealizować zakładane prognozy – powiedział Janusz Schwark.

BIEŻĄCA ORAZ PRZYSZŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na początku roku, 4 stycznia 2011 roku, Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej pozyskała 52,5 mln zł.

W lipcu br. spółka poinformowała o statucie realizacji celów emisyjnych. Oświadczyła wówczas, iż odstępuje od planowanego przejęcia drukarni fleksograficznej. Motywem był fakt, że w trakcie prowadzenia negocjacji właściciele firmy nagle zmienili parametry sprzedaży, wykluczając przy tym możliwość zakupu przez spółkę interesującej nieruchomości.

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. uznał wówczas, iż najwłaściwszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z planowanego przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono bowiem, iż ewentualne przejęcie nie wpłynie na poprawę wyników finansowych w stopniu, jaki zakładano przed debiutem. Spółka nie rezygnuje jednak z akwizycji. Cały czas monitoruje rynek pod kątem przyszłych przejęć, dzięki którym poszerzy portfel swoich usług.

Realizacja pozostałych celów emisyjnych przebiega bez zarzutów. Spółka rozpoczęła pracę polegające na rozbudowie i modernizacji podmiotu zależnego - BSC Etykiety Sp. z o.o. w specjalistyczny zakład do produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej. W tym celu dokonano zakupu nieruchomości, o wartości 5,6 mln zł netto, pod rozbudowę dotychczasowej hali produkcyjnej.

BSC Drukarnia Opakowań S.A. rozpoczęła również inwestycję mającą na celu poprawę jakości i wydajności urządzeń produkujących opakowania z segmentu Premium, a także rozbudowę o dodatkową halę produkcyjną i magazyn surowca.

Podobne artykuły