ML Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Bardzo dobre wyniki w trzecim kwartale 2012

Brenntag odnotował w trzecim kwartale bieżącego roku kolejne dobre wyniki i potwierdził efektywność modelu biznesowego przyjętego przez koncern także w utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych.

Brenntag odnotował w trzecim kwartale bieżącego roku kolejne dobre wyniki i potwierdził efektywność modelu biznesowego przyjętego przez koncern także w utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych.

  • Marża handlowa brutto wzrosła do poziomu 493,2 mln EUR
  • Poziom zysku operacyjnego EBITDA wyniósł 167,8 mln EUR, nieznacznie więcej niż w trzecim kwartale 2011 roku
  • Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 19,3% do 79,6 mln przy równoczesnym wzroście zysku na akcję o 17,7%, do poziomu 1,53 EUR, w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 roku
  • Wolne przepływy pieniężne wyniosły 168,1 mln EUR potwierdzając dużą zdolność firmy do generowania gotówki
  • Oczekiwany wzrost zysku operacyjnego EBITDA w 2012 roku do poziomu 705-725 mln EUR w porównaniu z 660,9 mln EUR w roku 2011

Brenntag, światowy lider rynku dystrybucji surowców chemicznych, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, odnotował dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2012 roku. Dzięki odpornemu na niesprzyjające warunki rynkowe modelowi biznesowemu i przeprowadzonym akwizycjom, Grupie Brenntag udało się osiągnąć wzrost kluczowych wskaźników finansowych takich jak marża handlowa brutto oraz EBITDA operacyjny w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży wyniosła w trzecim kwartale 2 474,1 mln EUR i wzrosła rok do roku o 5,4%, przy założeniu stałych kursów walutowych. Brenntag odnotował również wzrost marży handlowej brutto o 4,0%, przy stałych kursach walutowych, do poziomu 493,2 mln EUR. EBITDA operacyjny w trzecim kwartale wzrósł do poziomu 167,8 mln EUR, z uwzględnieniem 10 mln EUR nadzwyczajnych kosztów, poniesionych w segmencie Brenntag Europe. Korygując efekty nadzwyczajne, poziom EBITDA operacyjnego przekroczył trzeci kwartał 2011 roku o 7,3%.

Steven Holland, Prezes Zarządu Brenntag AG: “ Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju sprzedaży i marży handlowej w trzecim kwartale, który został osiągnięty w bardzo trudnych warunkach rynkowych  na całym świecie. Znaczący wzrost cen naszych akcji na giełdzie, które po raz pierwszy osiągnęły cenę 100 EUR, potwierdza słuszność naszej strategii oraz motywuje nas do wdrażania jej z całą naszą energią.”

Wynik po trzech kwartałach

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 roku firma Brenntag poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W ciągu trzech kwartałów 2012 roku, wartość sprzedaży wzrosła o 8,5%, przy założeniu stałych kursów walutowych, do poziomu 7 349,8 mln EUR. Marża handlowa brutto powiększyła się o 5,2%, przy stałych kursach walutowych, do poziomu 1 455,3 mln EUR. Grupa Brenntag wygenerowała zysk operacyjny EBITDA na poziomie 523,7 mln EUR, co stanowi wzrost o 1,2%, z uwzględnieniem wspomnianych wcześniej kosztów nadzwyczajnych.

Perspektywy

Firma Brenntag obecnie nie przewiduje poprawy sytuacji rynkowej i wzrostu popytu w pozostałym okresie roku. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z otoczeniem makroekonomicznym i efektywność modelu biznesowego firmy Brenntag oraz aktualną poprawę wyników finansowych w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, Brenntag oczekuje zysku operacyjnego EBITDA w 2012 roku na poziomie 705-725 mln EUR, bez uwzględnienia kosztów nadzwyczajnych.

Więcej informacji >>>

Artykuł został dodany przez firmę

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Brenntag Polska jest przedsiębiorstwem chemicznym specjalizującym się w dystrybucji surowców chemicznych dla wszystkich gałęzi przemysłu. Ponadto oferta firmy obejmuje szereg usług i produktów własnych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły