ML Sp. z o.o.
Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Elemental Holding opublikował nowe prognozy na 2013 rok

Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych na rok 2013.

Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych na rok 2013. Spółka zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł. Do końca 2013 roku Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

„Przedstawiamy konserwatywne prognozy, które nie uwzględniają potencjalnych akwizycji i zakładają rozwój organiczny. Założyliśmy w nich, że działalność sprzedanej w czerwcu Tesli Metal przejmie inny nasz podmiot. Warto podkreślić, że od czerwca konsolidujemy wyniki przejętej Terra Recycling, prowadzącej działalność w zakresie przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD. Prognozując wyniki na rok 2013 założyliśmy ponadto, że utrzymamy nasze marże na poziomie zbliżonym do zeszłorocznych. W porównaniu z rokiem 2012 zmianie nie powinny ulec również koszty działalności operacyjnej. W ciągu roku obecności na rynku kapitałowym udowodniliśmy nie tylko nasze kompetencje w zakresie budowania silnego podmiotu i skutecznych przejęć, ale także zwróciliśmy uwagę rynku, jak perspektywiczny jest sektor recyklingu. Nasze działania zostały docenione przez znaczące instytucje finansowe, m.in. przez fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, który objął akcje spółki za kwotę 28 mln zł. Kluczowym celem na drugą połowę 2013 roku jest przeniesienie notowań spółki na rynek główny GPW i przeprowadzenie oferty publicznej” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding.

Prognozy uwzględniają ponadto założenia dotyczące wydarzeń niezależnych od spółki, jednocześnie wpływających na poziom cen, kosztów oraz marż handlowych w 2013 roku, w tym:

• szacowany poziom cen metali nieżelaznych,
• sytuację na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz elementów tych urządzeń,
• brak istotnych zmian prawnych regulujących rynki na których działa Elemental Holding,
• brak zdarzeń nadzwyczajnych dotyczących sytuacji makroekonomicznej w Polsce, gospodarce światowej, oraz na rynkach, na których działa Elemental Holding,
• brak istotnych zmian w uregulowaniach prawnych, podatkowych i administracyjnych w Polsce oraz w krajach, w których działa Elemental Holding.

W I półroczu 2013 roku Elemental Holding podjął szereg działań zmierzających do intensywnego wzmocnienia struktury grupy:

• W marcu 2013 roku Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany przez Enterprise Investors objął 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł;
• W kwietniu 2013 roku spółka pozyskała 15 mln zł z tytułu emisji obligacji serii C na zakup 49,17% akcji Terra Recycling SA;
• W maju 2013 roku spółka uruchomiła nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim, a także rozpoczęła współpracę z ElektroEko, największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce;
• W czerwcu 2013 roku EH sfinalizował akwizycję 100% akcji spółki Terra Recycling oraz podpisał umowę z PARP na unijną dotację w wysokości ponad 11 mln złotych na budowę nowoczesnej linii do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Tomaszowie Mazowieckim;
• Również pod koniec czerwca TRAX – spółka z grupy Elemental Holding – zbyła na rzecz RESLOX Services Ltd. spółki Tesla Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Tesla Metal Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 7 mln zł.

Wszystkie działania wpisują się w strategię wypracowania jak największych synergii przychodowych.

W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,63 mln zł, o 88,2% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (wzrost o 132,4%).

Podobne artykuły