ML Sp. z o.o.
Scorpio Sp. z o.o.Scorpio Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Grupa Recykl w I kwartale poprawiła wyniki finansowe i marże

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, wypracował w I kwartale 2016 roku bardzo dobre rezultaty finansowe.

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, wypracował w I kwartale 2016 roku bardzo dobre rezultaty finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 17 proc. w relacji do poprzedniego roku i wyniosły 8,9 mln zł, a zysk netto był wyższy o 44 proc. i przekroczył 460 tys. zł. Spółka zwiększyła wolumeny sprzedaży, szczególnie w obszarze paliw alternatywnych i usługi recyklingu i odzysku.

Oprócz wzrostu skali biznesu, Grupa Recykl poprawiła osiągane marże. Dzięki skutecznej optymalizacji kosztowej, marża ze sprzedaży podwoiła się i przekroczyła 7,9 proc. (3,2 proc. w ubiegłym roku), rentowność na działalności operacyjnej wyniosła 11,1 proc. (wobec 9,90 proc. r/r), a rentowność netto Spółki przekroczyła 5 proc. (5,16 wobec 4,20 proc.).

I kwartał 2016 roku był kolejnym dobrym okresem rozwoju Spółki, co potwierdzają wyniki, jakie udało nam się osiągnąć. Początek roku w naszej branży tradycyjnie jest najsłabszy, dodatkowo mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen wszystkich oferowanych produktów i usług, mimo to istotnie zwiększyliśmy sprzedaż, szczególnie w zakresie paliw alternatywnych. To obszar, który chcemy rozwijać w najbliższym czasie  – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A.

Spółka na początku maja informowała o zawiązaniu razem z inwestorem branżowym spółki celowej, której zadaniem będzie inwestycja w nową instalację rozdrabniania opon. Zadaniem Grupy Recykl będzie nadzór, obsługa instalacji oraz zapewnienie dostaw surowca, a po stronie partnera biznesowego będzie leżał odbiór wyprodukowanych produktów oraz zabezpieczenie wsadu w postaci odpadów poużytkowych jakim są zużyte opony przez okres sześciu lat.

W naszej ocenie pierwsze produkty z nowej instalacji mogą powstać w IV kwartale tego roku. Sądzimy, że pozwoli nam to od 2017 roku zwiększyć produkcję paliw alternatywnych  do poziomu 70-80 tys. ton rocznie  – dodał Roman Stachowiak.

Podobne artykuły