Artykuł Dodaj artykuł

Stora Enso i Tetra Pak łączą siły, aby potroić zdolność recyklingu kartonów po napojach w Polsce

Obie firmy będą współpracować, aby dostarczyć na rynek rozwiązania o obiegu zamkniętym.

Obie firmy będą współpracować, aby dostarczyć na rynek rozwiązania o obiegu zamkniętym. Inwestycja w kompletne rozwiązanie recyklingowe ma znacznie poprawić odzysk surowców wtórnych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Recycling carton

Partnerstwo, które jest następstwem kompleksowego studium wykonalności, zakłada wprowadzenie linii do rozwłókniania kartonów na dużą skalę w zakładzie produkcyjnym Stora Enso w Ostrołęce w Polsce. Linia potroi roczną zdolność recyklingu zużytych kartonów po napojach w Polsce z 25 000 do 75 000 ton. Pozwoli to na odzysk surowców wtórnych z całego wolumenu kartonów po napojach sprzedawanych w kraju oraz pochodzących z krajów ościennych, m.in. Węgier, Słowacji i Czech.

Całkowita inwestycja to 29,1 mln euro. Stora Enso zainwestuje 17 milionów euro w nową linię do rozwłókniania, która będzie odzyskiwać włókna celulozowe. Tetra Pak wspólnie z Plastigramem zainwestują łącznie 12,1 mln euro w budowę dodatkowej linii, która będzie odzyskiwać i oddzielnie poddawać recyklingowi polimery i aluminium przy użyciu opatentowanej technologii separacji. Obie linie będą działać na początku 2023 roku.

Oddzielone materiały będą wykorzystywane jako surowce do różnych zastosowań końcowych. Odzyskane włókna będą wykorzystywane do produkcji opakowań z tektury Stora Enso. Odseparowane polimery i aluminium otrzymają nowe życie w postaci różnego rodzaju produktów, takich jak pellety i folie.

Inwestycja ma przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie krajowym. Będzie w pełni zgodna z Europejskim Zielonym Ładem. Zebrane kartony będą przetwarzane w sposób przyjazny dla środowiska, przy pełnym wykorzystaniu materiałów pochodzących z procesu recyklingu.

„Dzisiaj opakowania z tektury nadają się do ponownego przetworzenia. Są one zbierane i poddawane recyklingowi na dużą skalę, dostępna jest infrastruktura gospodarowania tymi odpadami. Ale nam to nie wystarczy. Poszukujemy możliwości w całym łańcuchu wartości, aby poprawić sposób, w jaki kartony są przetwarzane i opracować rozwiązania, które skutecznie poddają recyklingowi wszystkie elementy opakowań, w tym polimery i aluminium. Dlatego jestem bardzo dumny z tej inwestycji, a także z silnego partnerstwa ze Stora Enso, które umożliwiło ten postęp. Wspólne działanie jest kluczem do realizacji naszych fundamentalnych ambicji – świata, w którym wszystkie opakowania kartonowe są zbierane, poddawane recyklingowi i nigdy nie stają się śmieciami” – mówi Charles Brand, prezes Tetra Pak na Europę i Azję Środkową.

„Stora Enso dostarcza materiały opakowaniowe wyprodukowane z odnawialnych źródeł. Dzięki temu rozwojowi możemy przejść w kierunku większego stopnia recyklingu, kluczowego czynnika umożliwiającego biogospodarkę o obiegu zamkniętym. Cieszymy się, że możemy połączyć siły z Tetra Pak, co będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w kierunku całkowicie cyrkularnej przyszłości, którą mamy nadzieję urzeczywistnić. Co więcej, ponieważ systemy zbiórki w UE wciąż ewoluują, projekt ma potencjał, aby zwiększyć wydajność w przypadku przyszłych nadwyżek”, mówi Hannu Kasurinen, wiceprezes wykonawczy działu materiałów opakowaniowych Stora Enso.

Artykuł został dodany przez firmę

Stora Enso Poland S.A.

Działająca w sektorze biogospodarki firma Stora Enso jest czołowym na rynkach światowych dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły