Artykuł Dodaj artykuł

Konferencja PIE nt. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)

Już 19 maja 2022 r. w Katowicach odbędzie kolejna konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP). Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Uczestnicy mogą wybrać formę udziału w konferencji – stacjonarnie lub zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (transmisja on-line w czasie rzeczywistym).

Polska Izba Ekologii logo

Już 19 maja 2022 r. w Katowicach odbędzie kolejna konferencja Polskiej Izby Ekologii nt. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP). Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. Uczestnicy mogą wybrać formę udziału w konferencji – stacjonarnie lub zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (transmisja on-line w czasie rzeczywistym).

Tworzony przez ostatnie lata w Polsce system gospodarowania odpadami cechuje się w dalszym ciągu wieloma niedoskonałościami a nawet nieprawidłowościami. Jest to widoczne szczególnie na tle uzyskiwanych efektów w gospodarce odpadami np. w krajach skandynawskich czy krajach „starej UE”  i tam gdzie wdraża się kolejne etapy gospodarki o obiegu zamkniętym. Istnieje wiec konieczność stałego udoskonalania istniejącego systemu i dokonywania w nim zmian, szczególnie na bazie zbieranych w gminach doświadczeń. Służą temu też między innymi wprowadzane nowe rozwiązania legislacyjne, korygowane mechanizmy ekonomiczne czy inne systemowe a także doświadczenia z walki z „szarą strefą” i przestępczością gospodarcza w tym obszarze.

Celem wprowadzenia ROP jest ograniczanie powstawania odpadów opakowaniowych jak i  zwiększanie ich przetwarzania w tym recyklingu.  Aby to osiągnąć kluczowa jest implementacja szeregu mechanizmów oddziałujących synergicznie na różnych interesariuszy. Wprowadzane na rynek opakowania muszą nadawać się do odzysku lub powstać bezpośrednio lub pośrednio w tym procesie lub z niego wynikać. Wykorzystanie produktów z recyklingu pozwoli na zmniejszenie konsumpcji zasobów pierwotnych co stanowi podstawę idei GOZ i wszelkich innych narzędzi z nią powiązanych.

Warto przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym i rozwiązaniom organizacyjno-edukacyjnym dotychczasowego modelu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem implementacji unijnego pakietu odpadowego m.in. ROP.

Konferencja skierowana do: podmiotów gospodarczych, przedstawicieli jednostek samorządowych i przedstawicieli samorządów mieszkańców, przedstawicieli instytucji związanych z gospodarką odpadami, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w zakresie gospodarki odpadami, świata nauki oraz mediów.

PROGRAM KONGERENCJI*

10:00 – 12:30 Panel I

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE;

  1. Wprowadzenie Konferencji – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.;
  2. Implementacja Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z perspektywy samorządowej – mec. Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.;
  3. Jak działa efektywny system kaucyjny? – Anna Sapota, Wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej, TOMRA.;

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 15:00 Panel II

  1. ROP z perspektywy organizacji odzysku i konsekwencje dla przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek – Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A.;
  2. Zwalczanie przestępstw w gospodarce odpadami – podkom. Ewelina Mączkorowska, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji;
  3. Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami – dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o.;
  4. Gospodarka obiegu zamkniętego na przykładzie McDonalds’s Polska Sp. z o.o – Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager McDonald’s Polska Sp. z o.o.

15:00 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie

UCZESTNICTWO

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 maja 2022 r.

Karta i formularz dostępne są na stronie: www.pie.pl/konferencje/rop

Kontakt w sprawie konferencji:

Karolina Jantczak
Koordynator ds. administracji
Tel. 789 370 303
e-mail: szkolenia@pie.pl, k.jantczak@pie.pl

Artykuł został dodany przez firmę


Podobne artykuły