ML Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Ostrzeszów, wielkopolskie Dodano: 2020-09-16 2020-09-16 | ID oferty: 490893

Numer referencyjny: 68728Opis stanowiska:

Warunki pracy

1. Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa petentów, praca poza siedzibą urzędu - w terenie, na wysokości powyżej 3 metrów, dokonywanie oględzin i kontroli oraz związane z tym wyjazdy służbowe.
2. Siedziba inspektoratu mieści się na I piętrze, wejście schodami, brak windy i podjazdów.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań kontrolno-inspekcyjnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, w tym budów i obiektów budowlanych
 • sporządzanie projektów pism i aktów administracyjnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie pojazdu służbowego
 • brak


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie budowlane
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym,
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategoria B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w szczególności w nadzorze budowlanym, doświadczenie związane z wydawaniem aktów administracyjnych
 • odporność na stres
 • komunikatywność, dyspozycyjność


Forma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • brak
 • brak
 • brak
 • brak
 • brak
 • brak
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracybrakbrakbrak

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-06 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58
63-500 Ostrzeszówbrak

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów, telefon: 62 732 07 40. 


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboruInformacje o odbiorcach danych: -Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie
https://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-budowlanego_3705072.html

Skontaktuj się z firmą:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie

Ostrzeszów wielkopolskie

Dane kontaktowe: