ML Sp. z o.o.
Knauf Industries Polska Sp. z o.o.Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Krynicki Recykling: wyniki finansowe za Q1 2016

Krynicki Recykling – największa w Polsce firma przetwarzająca i uzdatniająca stłuczkę szklaną – w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła 15,43 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł zaś 453 tys. zł, a EBIDTA 3,82 mln zł. 

Krynicki Recykling: wyniki finansowe za Q1 2016Krynicki Recykling – największa w Polsce firma przetwarzająca i uzdatniająca stłuczkę szklaną – w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła 15,43 mln złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł zaś 453 tys. zł, a EBIDTA 3,82 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku dwie największe polskie huty szkła prowadziły intensywne inwestycje modernizacyjne, co wpłynęło na przesunięcie terminów odbioru uzdatnionej stłuczki. Tym samym szereg zleceń będzie ujętych w przychodach w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Umowy z O-I Europe, Ardagh Glass oraz CP Glass pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój, co będzie widoczne w następnych okresach sprawozdawczych.

Polskie huty w pierwszym kwartale rozpoczęły szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, co wpłynęło na przesunięcie dostaw uzdatnionego szkła. Pozostanie to jednak bez wpływu na zachowanie trendu dwucyfrowych wzrostów w skali całego 2016 roku. Tylko kontrakty na dostawę stłuczki szklanej z trzema wiodącymi koncernami produkującymi opakowania szklane – O-I Europe, Ardagh Glass oraz CP Glass – powinny przełożyć się na ponad 60 mln złotych przychodów w 2016 roku” – mówi Adam Krynicki, prezes zarządu Krynicki Recykling SA.

Dobre perspektywy dla Krynicki Recykling znalazły poparcie między innymi w rekomendacji „kupuj” DM Trigon, wydanej w dniu 21 kwietnia, w której określona została cena docelowa Krynicki Recykling na 9,50 zł za akcję.

Sektor recyklingu surowców naturalnych to perspektywiczna branża, która systematycznie z roku na roku odnotowuje satysfakcjonujące wzrosty – tegoroczne zapotrzebowanie hut to milion ton surowca, tymczasem przetworzonych zostanie ok. 600 tys. ton, z czego za połowę odpowiedzialne będą zakłady Krynicki Recykling. Co więcej, aż ok. 700 tys. ton szkła trafi na wysypiska. Liczby same pokazują skalę potencjału wzrostu naszej branży. W związku z tym Krynicki Recykling – wykorzystując dobrą koniunkturę – stawia na rozwoju organiczny, który pozwala skutecznie zareagować na zapotrzebowania i tendencje rynkowe. Liczne inwestycje w nowoczesne technologie nie tylko umocniły wiodącą pozycję Krynicki Recykling w Polsce i krajach bałtyckich, ale stawiają naszą spółkę wśród najlepszych firm przetwarzających i uzdatniających stłuczkę szklaną w całej Europie” – dodaje Adam Krynicki.

W dniu 18 kwietnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za zysk z 2015 roku w wysokości 0,30 zł na akcję. Daje to łącznie kwotę 5,1 mln zł.

W grudniu 2015 i styczniu 2016 roku Krynicki Recykling zawarł szereg znaczących umów z największymi koncernami produkującymi opakowania szklane:

  • w dniu 22 grudnia 2015 Krynicki Recykling przedłużył umowę z O-I Europe do 2022 roku. Na mocy długoterminowego kontraktu spółka będzie dostarczała światowemu potentatowi stłuczkę szklaną niezbędną do produkcji szkła opakowaniowego. Przewidywana wartość dostaw w okresie kolejnych 7 lat wynosi 284 mln zł.
  • w dniu 13 stycznia 2016 Krynicki Recykling zawarł umowę z Ardagh Glass na dostawę stłuczki szkła opakowaniowego. Wartość kontraktu szacowana jest na 14,47 mln zł. Dostawy będą realizowane w 2016 roku.
  • w dniu 14 stycznia 2016 Krynicki Recykling podpisał kontrakt z CP Glass przedłużający współpracę na 2016 rok. Szacunkowa wartość umowy wynosi 10 mln zł. Strategiczna współpraca zakłada dostawę stłuczki szklanej, niezbędnej do produkcji opakowań. 

Podobne artykuły